Stacks Image 5
Photo Picturam is een feitelijke vereniging van amateurfotografen ( (ref. Wetboek van vennootschappen en verenigingen Art. 1:6 § 1)

Wie de amateurfotografie beoefent, er als kunstdiscipline toe bijdraagt en de doelstellingen van de vereniging bijtreedt kan lid worden. Men wordt pas lid na aanvaarding door de Algemene Vergadering en betaling van het eventuele lidgeld.

TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE ANDERS EN BEELDENDE KUNST
1. Het stimuleren van de amateurfotografie als kunstdiscipline.
2. De beoefening van de amateurfotografie als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding bevorderen.
3. De vereniging mag voor dit doel alle maatregelen treffen die zij nodig acht.
4. Tot concrete activiteiten waarmee de doelstellingen worden verwezenlijkt, behoren onder meer:
-het verzamelen van informatie voor de leden om deel te nemen aan manifestaties waarin de fotografie aan bod komt zoals tentoonstellingen van andere clubs of personen, fantasiespelen, naspelen van historische gebeurtenissen of periodes, optochten en parades, bezoeken van gebouwen, landschappen, studiowerk…
-het bespreken van foto’s onder de leden of met externen
-het organiseren van tentoonstellingen van fotografische werken in samenwerking met de leden of met externe gastfotografen
-het organiseren van digitale tentoonstellingen
-het opzetten van een website met informatie over de Fotoclub Picturam en de activiteiten
-het voorzien van werken van de leden op de website
-het publiceren van foto’s op digitale sociale netwerken
-het geven van workshops, rondleidingen op tentoonstellingen, cursussen…
-het organiseren van fotowedstrijden.